Ajankohtaista


Kempeleen luutaperinne on nyt osa Elävän Perinnön wikiluetteloa

Kempeleen varpuluutaperinne on nyt liitetty osaksi Museoviraston ylläpitämää Elävän Perinnön wikiluetteloa.

Elävän perinnön wikiluetteloon on koottu esittelyjä Suomalaisesta elävästä aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Luettelossa esitellään esimerkkejä aineettomasta kulttuuriperinnöstä kuten esimerkiksi saunomista, vaivaisukkoperinnettä ja kaustislaista viulunsoittoa. Nyt luetteloon on myös lisätty kempeleläinen varpuluutaperinne. Elävää kulttuuriperintöämme tunnistetaan ja tallennetaan osana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimusta.

Avoin wikipohjainen luettelo tarjoaa erilaisille yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Samalla luettelo on yksi tilaisuus osallistua elävän perinnön monimuotoisuuden vaalimiseen. Luettelo on elävä asiakirja, jota täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Museovirasto

Luutaperinteessä Kempeleessä yhdistyy kaksi asiaa; käsityötaitoina luutien sitomistaito ja suullisena perinteenä luutaperinteen vieminen eteenpäin tuleville sukupolville tietoa keräämällä ja sitä jakamalla. Haasteena on taidon jakaminen tuleville sukupolville.

Luutaperinnettä on nostettu esille enemmän viimeisten parin vuoden aikana Kempele-Seuran, Kempeleen kunnan ja Kempeleen seurakunnan yhteistyönä. Varpuluutien sitominen on katoavaa kansaperinnettä. Luutaperinteen vaalimiseksi pyrimme edistämään luudan sitomistaidon jatkuvuutta sekä keräämään kuvia, videoita ja muistietoa.

Museoviraston Elävän Perinnön wikiluettelo: Luutaperinne Kempeleessä.