Ajankohtaista


Kuntalaisaloite: Kirkonkylän koulun C-talon museointi

Kempele-Seura on tehnyt kuntalaisaloitteen Kirkonkylän koulun C-talon rakennuksen, eli niin sanotun pikkukoulun, museoinnista. Rakennus on entinen käsityöluokka, rakennettu vuonna 1890 ja näin ollen jo yli 130 vuotta vanha.

Aloitteen perustelut

Lukion perustamisesta Kempeleeseen käytiin keskustelua jo 1970-luvun alussa. Suunnitelma toteutettiin vuonna 1975, ja seuraavana vuonna 1976 lukio aloitti toimintansa 54 oppilaan voimalla yläasteen tiloissa. Kulttuurivuonna 2026 Kempeleen lukion toiminnan aloittamisesta tulee 50 vuotta täyteen, kyseessä on siis juhlavuosi.

1970-luvulla peruskoulut syrjäyttivät kansakoulut. Peruskoulujärjestelmään siirryttiin Kirkonkylän koululla vuonna 1974. Kouluviikko lyheni viiteen päivään ja peruskouluun kuului ala- ja yläasteet. Yläasterakennuksen rakentaminen Kirkonkylän koulun läheisyyteen aloitettiin vuonna 1975, rakennus valmistui vuonna 1976. Yläasteen tiloissa toimi vuosina 1976–1989 myös erityisopetusta antanut Vihiluodon koulu.

Oulu on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Valinta tuo tullessaan monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin kehittämistä sekä monipuolista kulttuuriohjelmaa. Vuosi 2026 tulee olemaan vilkas tapahtumavuosi, taiteen ja kulttuurin merkityksen nostetaan uudelle tasolle kaupunkikehityksessä. Oulu2026:n yhteinen tavoite on luoda kulttuuria, hyvinvointia ja elinvoimaa pohjoiselle alueelle.

Esitys

Esitämme, että Kirkonkylän koulun C-talo museoidaan 1970-luvun kouluksi juhlavuoteen 2026 mennessä. Rakennus jo itsessään on suojeltu sekä museotoimintaan parhaiten sopiva. Rakennus myös sijaitsee lähellä koulua ja päiväkotia, joten sitä on helppo käyttää opetuksen tukena ja tilapäisesti myös opetustilana. Kempeleen kotiseutumuseon kokoelmissa on esineitä, jotka eivät aikakautensa vuoksi sovi Matturin museoalueen esineistöön, minkä vuoksi niitä säilytetään käyttämättöminä museon varastossa. 1970-luvulla suosituimpia audiovisuaalisia opetusvälineitä olivat piirtoheitin ja diaprojektori. 1970-luvulla kirjoitettiin kaunolla ja jakolaskut laskettiin vanhalla kunnon jakokulmalla. Mm. diaprojektori, opetusdiasarjat, piirtoheitin, c-kasetit sekä muu kouluesineistö kuitenkin tulisivat hyvään käyttöön koulumuseossa, näin ne saataisiin hyödynnettyä ja suuremman yleisön nähtäville.

1970-luvulla oli vielä melko normaalia, että luokkahuoneessa oli urkuharmoni. Kirkonkylän koulun, tällä hetkellä B-rakennuksessa oleva jo historiallinen urkuharmoni, saisi näyttelytilassa arvoisensa näkyvyyden. Vanhan harmonin ovat lahjoittaneet Kirkonkylän koululle koulun vanhat oppilaat yli 100 vuotta sitten. Santamäen ja Ylikylän kouluista, jotka on perustettu pelastamaan Kempeleen kirkonkylän koulu liialta ahtaudelta, on tehty kattavat historiikit, jotka on mahdollista tuottaa tietotauluiksi koulumuseoon. Kunnan päätearkistosta varmasti löytyy opetussuunnitelmia, syystiedotteita ja vuosikertomuksia, joita voi apuna käyttää ja mahdollisesti kopioida museokäyttöön.

Kunnalla on mahdollisuus hakea avustusta paikallismuseoiden hankkeille museovirastolta. Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset vuosittain syyskuussa. Mikäli suunnittelu aloitetaan ajoissa, on avustusta mahdollista hakea jo vuonna 2024 seuraavana vuonna käytettäväksi.

On myös mahdollista pohtia, voisiko tämä olla Kempeleen kunnan ensimmäinen omatoimimuseo, jolloin museoon pääsisi omatoimisesti kirjastokortilla. Tällöin museo-opastus toteutettaisiin mobiiliopastuksena eikä opasta tarvitsisi välttämättä palkata. Kempele-Seura voi osallistua opastuksen suunnitteluun.

Mikäli kunta päättää toteuttaa aloitteessa esitetyn museotoiminnan laajentamisen niin Kempele-Seura osallistuu mielellään suunnitteluun ja toteuttamiseen.