Kotiseutuyhdistys

Mikä on Kempele-Seura?

Kempele-Seura on aktiivinen kotiseutuyhdistys. Seuran tarkoituksena on ”Kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta”, muistitiedon kerääminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen.

Tuotamme säännöllisesti uusia kotiseututuotteita ja kotiseutukirjallisuutta sekä olemme aktiivisesti mukana kulttuuritapahtumissa. Teemme yhteistyötä kotiseutumuseon, kunnan, seurakunnan, koulujen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Yhteistyöllä saamme aikaan yhteistä hyvää.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen
 • kotiseutuun juurtumisen edistäminen
johtokunnan jäseniä kotiseutumuseolla
Johtokunnan jäseniä kotiseutumuseolla juhlimassa Kempeleen kunnan seuralle myöntämää vuoden 2020 Kulttuuripalkintoa 15.6.2021

Yhdistyksen toiminnan toteuttamistavat

 • toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon ja seurakunnan kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia
 • harjoittaa kotiseututietoutta ja lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimista
 • järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista
 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseutualuejärjestöjen kanssa
 • harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa
 • ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja