Ajankohtaista


Kuntalaisaloite: Kempeleeseen muistomerkki ”luutatehtailulle”

Kempele-Seuran johtokunta tekee lukuisten seuran jäsenten yhteydenottojen ja asiasta käytyjen monien keskustelujen pohjalta kuntalaisaloitteen, että kunnanhallitus päättää hankkia ja pystyttää Kempeleeseen muistomerkin luutien valmistukselle, ”luutatehtailulle”. Se on ollut todellista pienyritteliäisyyttä, Kempeleessä vieläpä laajamittaista. Oikea paikka muistomerkille voisi olla Zatelliitin yritysalue, kenties jokin kiertoliittymä siellä.

Aloitteen perustelut:

Kempeleessä on kautta vuosisatojen asunut yritteliästä, alueen mahdollisuuksista ja vahvuuksista elinvoimaa hankkivaa väkeä. Työ on ollut usein rankkaa. Ja vaatinut ehdottomasti myös taitoa.
Erityisesti luutien valmistuksessa kempeleläinen pienyritteliäisyys – sitä se oli sanan varsinaisessa merkityksessä – kohosi näyttäviin saavutuksiin. Jopa siinä määrin, että monet muualla asuvat arvelivat aivan tosissaan kunnassa sijaitsevan luutatehtaan.

Kun vieressä oli merkittävä taajama – Oulun kaupunki – sen talonomistajat, mökkiläiset ja talonmiehet tarvitsivat varsinkin lumisena vuodenaikana varsiluutia kulkuväylien puhtaana pitämiseen. Kunnon luuta voittaa siinä askareessa edelleen sittemmin käyttöön otetun keinomateriaalisen katuharjan.

Myös kunnan läpi kulkevan rautatien vaihteiden ja asemalaitureiden puhdistuksessa luutia tarvittiin valtavat määrät. Niitä kuormattiin Tupoksen pysäkiltä vuosikymmenien ajan suoraan junanvaunuun VR:n tarpeisiin. On muistettava, että tuolloin merkittävä osa Tupoksesta kuului Kempeleeseen. Ns. enklaaviuudistuksessa Tupoksesta tuli kokonaan Limingan aluetta.

Luutia tarvittiin myös muihin arkareisiin. Niinpä taitavat tekijät valmistivat esimerkiksi ”rispaluutia” pensaiden juuristosta, erityisiä uuniluutia ja myös porrasralleja, joihin asuntoon menijä saattoi puhdistella jalkineitaan.

Luudan kestävyys ja toiminnallisuus, tuotteen laadukkuus takasi sen, että menekkiä riitti. Kuka tahansa luudantekoa yrittänyt huomaa pian, että se on kovaa työtä. Luutien valmistuksella ”vietiin eteenpäin” isojakin perheitä.

Luutien valmistuksen muistomerkkiä on kaavailu Kempeleeseen aiemminkin,vuosikymmeniä sitten. Silloin hanketta vastustettiin siksikin, että luutia valmistaneiden perheiden jälkeläiset kokivat asian arkana, kuin pilkantekona. Ikävää tietysti oli, että luudantekoa pidettiin joillakin tahoilla vähäpätöisenä ja hieman hassuna elinkeinona. On kuitenkin niin, että muistomerkki olisi kunnianpalautus luudantekijöille. Sitä hankittaessa olisi mahdollisuus ja syytäkin jakaa oikeaa tietoa.

Naapurikunnissa Tyrnävällä ja Limingassa on kiertoliittymien keskelle sijoitettu kuntien menneisyydestä kertovaa tietoa. Meilläkin voitaisiin tehdä niin.

Kempeleessä 19.12.2018
Kempele-Seuran johtokunta