Kempele-Seuran blogi


Kempele-Seura toteutti kotiseutukyselyn koululaisille

Oulujoki-seura on teettänyt nuorille ja lapsille tarkoitetun kyselyn kotiseudusta, josta kertovat mm. Kotiseutuliiton blogissa. Kyselyn he toteuttivat Pikkaralan ja Sanginsuun kouluilla. Lapsilta haluttiin kysyä, mikä heidän mielestään on kotiseutu ja miten he sen ymmärtävät. Oulujoki-seura haastoi Kempele-seuran toteuttamaan kyselyn Kempeleessä ja Kempele-seura otti haasteen vastaan.

Toteutimme kotiseutukyselyn Kempeleessä pienempään kyläkouluun, Ketolanperän kouluun (oppilaita n. 100), ja isompaan kouluun Linnankankaalle (oppilaita n. 1100) ja vertailemme nyt tuloksia. Eroavatko lasten ajatukset kotiseudusta pienessä ja isossa koulussa?

Kyselyn toteuttaminen

Kotiseutukysely toteutettiin syksyllä 2022 Ketolanperän koululle, ja Linnakankaan kouluun keväällä 2023. Kävimme vierailemassa kouluilla ja juttelimme yhdessä 3.-4. luokkalaisten oppilaiden ja opettajien kanssa siitä mitä kotiseutu tarkoittaa ja minkälaisena lapset kokevat oman kotiseudun.

Ketolanperällä keskustelemassa mukana olivat Kempele-Seurasta Elisa Tervonen, Timo Still ja Eero Holma sekä Lauri Pelkonen Ketolanperän kyläyhdistyksestä. Ketolanperällä kyselyyn vastasi 39 koululaista ja Linnakankaalla 94 koululaista. Linnakankaalla kyselyä toteuttamassa olivat Elisa Tervonen ja Risto Lötjönen-Pihlaja.

Keskustelimme koululaisten kanssa mitä kotiseutu tarkoittaa, miten Ketolanperä, Linnakangas ja koko Kempele on muuttunut aikojen saatossa. Koululaisia näytti aidosti kiinnostavat vanhat tarinat tutuista kotiseudun paikoista. Ne ovat käyneet läpi paljon muutoksia.

Keskustelun lopuksi oppilaille jaettiin paperit, joihin he kirjoittivat kyselyn vastaukset. Vastaukset kirjoitettiin nimettömänä. Palkinnoksi vastaamisesta jaoimme vastaajille Kempele-Seuran heijastimet.

Kysely sisälsi 4 kysymystä.

  • Minkälainen on oma kotiseutusi?
  • Minkälainen on koulumatkasi?
  • Mikä on parasta Kempeleessä?
  • Mitä asioita parantaisit Kempeleessä?

Kotiseutu – mitä se on?

Kotiseutua kuvattiin molempien koulujen vastauksissa mukavana ja kivana paikkana. Rauhallisuus, metsän läheisyys ja luonto näyttävät olevan tärkeitä asioita koululaisten mielestä. Vain pari vastaajaa koki kotiseudun vähän tylsänä. Muutamissa vastauksissa kotiseutua pidettiin myös silloin tällöin meluisana. Melun aiheuttajiksi mainittiin mopot, autot ja työkoneet. Useimmiten kuitenkin kotiseutu koettiin rauhallisena ja kerrottiin, että on mukavaa, kun koneiden eikä autojen äänet kuulu koko ajan ja koulumatkalla voi kuunnella lintujen viserrystä.

Kaverit ja naapurit kuuluvat kotiseutuun koulaistenkin mielestä ja se nostettiin usein esiin vastauksissa. Koettiin mukavaksi, kun on paljon kavereita ja naapurissa mukavia ihmisiä, joihin voi mennä kylään.

Linnakankaan koululaiset kertoivat pitävänsä siitä, että kodin ja koulun lähellä löytyy paljon eri liikuntapaikkoja sekä mäkiä, missä voi laskea mäkeä ja lasketella. Muutamissa vastauksissa tuli esiin myös se, että on kotiseutuja voi olla kaksi tai useampikin, jos esimerkiksi vanhemmat ovat eronneet.

“Kotiseutuni on rauhallinen paikka. Täällä ei koko ajan kuulu koneiden tai autojen ääntä.”

Koulumatka on lyhyt ja turvallinen

Koulumatka kuljetaan molemmissa kouluissa vastauksista päätellen useimmiten kävellen tai pyörällä. Linnakankaalla usein koulumatkan pituudeksi mainittiin vain alle pari kilometriä. Ketolanperän kouluun tullaan myös linja-autolla kauempaa, esim. Juurussuolta.

“Kotiseutuni on todella ihana ja rauhallinen. Linnut visertävät aina kun tulen kouluun.”

Vastaajista suurinosa piti koulumatkaansa lyhyenä ja turvallisena, varsinkin jos voi mennä kouluun metsäpolkuja pitkin tai jos ei tarvitse ylittää autotietä. Ketolanperällä oli enemmän vastaajia, jotka kokivat koulumatkan pitkäksi.

Koulumatkaa kuvattiin usein ympäristön kautta, kuvattiin tien mutkaisuutta tai suoruutta sekä möykkyisyyttä tai sileyttä, puiden ja katulamppujen määrää kiiteltiin. Myös suojatiet ja niiden puuttuminen mainittiin useissa vastauksissa. Suojatiet tuntuvat luovan turvallisuuden tunnetta.

“Koulumatkani ei ole kovin pitkä, mutta se on turvallinen, koska autoilijat ottavat huomioon lapset ja jos jotain on sattunut niin ihmiset auttavat.”

Mikä on parasta Kempeleessä?

Ylivoimaisesti parhaat paikat Kempeleessä olivat koululaisten mielestä Zeppelin ja Zimmari. Linnakankaalla Sale nousi myös yhdeksi suosituksi paikaksi. Koti, perhe ja ystävät koettiin myös parhaimmiksi asioiksi. Vaikkakin yhdessä vastauksessa kehityskohteeksi olikin laitettu pikkusisko. Kempeleläisten ystävällisyys nostettiin useassa vastauksessa esille. Molempien koulujen vastauksissa oli pari mainintaa myös siitä, että kaikilla on joku kaveri mikä eritoten lämmitti omaa sydäntä.

Harrastuspaikat nousivat molempien koulujen vastauksissa esille parhaimmaksi paikoiksi; futiskentät, kempelehalli, hevostallit, pesäpallokentät, kaukalot ym. Myös harrastuspaikkojen ja kauppojen läheisyys koettiin hyvänä asiana.

Uiminen, pillimehun juominen, retkeily ja pyöräily mainittiin myös tekemisistä parhaana Kempeleessä. Hyviksi paikoiksi koettiin myös metsät, retkeilypaikat ja puistot mitkä useat koki parhaimpana leikkipaikkana.

“Kaikki paikat on lähellä esim. Sarkkiranta, kauppakeskus, Zimmari, portaat, frisbeegolf, hiihtolatu.”

Parhaiksi asioiksi koettiin myös rauhallisuus, turvallisuus ja että kaikkiin paikkoihin on lyhyt matka. Ketolanperän koululaisissa oli enemmän vastaajia, joiden mielestä myös koulu ja kirjasto on parhaita paikkoja Kempeleessä.

Toiveissa lisää karkkia ja vähemmän roskaamista

Suurinosa koululaisista toivoi Kempeleeseen kylpylää tai vesipuistoa tai edes laajennusta Zimmariin. Tähän toiveeseen taitaa ollakin jo keskustelut kunnalla käynnissä. Uiminen on näköjään suosittu harrastus. Iso karkkikauppa, Candy World, oli myös monen toivelistalla. Molempien koulujen vastauksissa toivottiin myös enemmän leikkipaikkoja ja harrastuspaikkoja, esim. kiipeilypaikkoja ja uimapaikkoja. Hevostalleja toivottiin myös lisää ja lähemmäksi kotia. Huvipuistoa toivottiin myös paljon ja se toive taisi toteutua tänä kesänä, kun Tivoli asettui Kempeleen Zeniittiin.

Ympäristöasiat puhututtavat myös lapsia, sillä useassa vastauksessa toivottiin roskaamisen lopettamista ja ettei metsiä enää kaadettaisi enempää. Eritoten Linnakankaalla roskaamisesta mainittiin ja toivottiin lisää roskiksia.

Vastauksissa toivottiin useita eri palveluja mitä Kempeleestä tuntui puuttuvan; elokuvateatteri, Superpark, Ikea, pelihalli. Toivoipa joku, että Oulun Valkea kauppakeskus voisi muuttaa Kempeleeseen. Aika moni koululainen Linnakankaalla toivoi kauppojen hintoja halvemmaksi ellei jopa koululaisille ilmaiseksi.

“Toivoisin nuorille paikkoja missä he voisivat olla illalla, sillä he tulevat iltaisin ajamaan mopoilla/autoilla ja en sen takia meinannut saada unta.”

Ketolanperällä useat toivoi koulun laajennusta ja kehittämistä. Juurussuon ja mourungintielle toivottiin myös muutamassa vastauksessa asfalttia. Kouluun liittyvät toiveet eivät yllättäneet kummankaan koulun vastauksissa: lisää lomia, lyhyemmät koulupäivät ja vähemmän läksyjä. Näitä toiveita tuli muutamia, mutta yllättävän vähän.

Yhteenveto

Koululaisten kanssa syntyi mielenkiintoisia keskusteluja, kun puhuimme kotiseudusta heidän kanssaan. Heillä tuntuu olevan aito kiinnostus oman kotiseutunsa historiaan, kun se tuodaan eläväksi heidän omaan ympäristöönsä.

Linnakankaan ja Ketolanperän koulujen väliset erot näyttäisivät olevan pienet kotiseutuun suhtautumisen suhteen. Molemmat ison ja pienen koulun koululaiset tuntevat ympäristön turvalliseksi ja luontokin on lähellä. Molemmissa kouluissa suojatiet vaikuttavat olevan iso asia turvallisuuden tunteen luomiseen liikenteessä.

Luonto, eritoten metsät, vaikuttavat olevan hyvin merkityksellisiä koululaisille. Melkein kaikissa vastauksissa luonto, metsät, eläimet, linnut, puistot, leikkipaikat metsässä, ulkoilu- ja retkeilypaikat mainittiin. Koulumatka, naapurusto ja kodin lähellä olevat paikat puistoineen koettiin osaksi kotiseutua. Tärkeiksi paikoiksi mainittiin esimerkiksi leikkipaikat metsässä ja metsäiset polut mitä pitkin on turvallista kävellä ilman autoja.

Vastauksista käy hyvin ilmi, miten monimuotoisia harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksia Kempeleessä on tarjolla ja niistä pidetään. Rivien välistä on luettavissa, että Kempeleen koululaiset, ainakin Linnakankaan ja Ketolanperän alueella, liikkuvat ja harrastavat liikuntaa aktiivisesti. Suurimmalla osalla vastaajista on jokin liikuntaharrastus ja he kulkevat koulumatkat hyötyliikuntaa harrastaen pyörällä tai kävellen.

Naapureiden, kauppojen henkilökunnan, kavereidenkin ystävällisyys nousi myös monessa vastauksessa esille. Ympäriltä tuntuu löytyvän ystävällisiä ja turvallisia aikuisia.

Oli mukava huomata, miten hyvin koululaiset kulkevat kodin ympäristössä ja tuntevat lähipaikat. He kulkevat metsissä, käyvät harrastamassa ja retkeilevät niin itsenäisesti, oman perheen kuin koulun kanssa. Turvallinen ympäristö mahdollistaa liikkumisen myös omatoimisesti.

Kun juttelimme opettajien kanssa, sai kuvan, että kotiseutukasvatus, kotiseututiedon ja paikkallishistorian opettaminen, on kouluissa harmillisen vähäistä. On opettajien aktiivisuudesta kiinni, kuinka paljon kotiseututietoutta opetetaan. Haluamme olla omalta osaltamme tukemassa ja kehittämässä kotiseutukasvatusta laajentamalla yhteistyötä koulujen ja nuorisojärjestöjen kanssa. Tulemme mielellämme vierailemaan kouluilla ja lasten ja nuorten tapahtumissa ja teemme yhteistyöprojekteja. Ottakaa yhteyttä, jos tulee mieleen jokin yhteistyömahdollisuus.

Kiitos Ketolanperän koulun opettajille Elisa Törmäselle ja Jarkko Sillanpäälle sekä Linnakankaan koulun rehtorille Timo Kalermolle, opettajille Hanna Poijulalle ja Jarkko Pesoselle yhteistyöstä.

Tähän vielä loppuun muutamia vastauksia, mitkä kutkuttivat nauruhermoja:

Minkälainen on kotiseutusi?

“Tylsä, kun on melkeen koko elämän asunu Kempeleessä”
“Peltoinen, puinen”
“Täällä ei ole rosvoja”

Minkälainen on koulumatkasi?

“Tarpeeksi pitkä”
“Mutkikas, outo”
“Simppeli, on katulamppuja”

Mikä on parasta Kempeleessä?

“Pillimehun juominen”
“Paras kaverini on Tiina. Me tykätään retkeillä ja leikkiä eräJormia!” (nimet muutettu)

Mitä parantaisit Kempeleessä:

“Rössypotut laittomiksi, kuten myös maksalaatikko”
“Hevosia pitää myydä Salessa”
“Mun talo, mun set up, pikkusiskot”
“Nopeampi mäkkäri toimitus”