Kempele-Seuran blogi


Selostus Kempeleen museon turpasmökin peruskorjauksesta

Kempeleen kotiseutumuseon alueelle 1980 luvun alussa rakennettu ja 2002 peruskorjattu turpasmökki oli päässyt todella huonoon kuntoon. Se oli alueella olevien muihin rakennuksiin verrattuna varsinainen häpeäpilkku.

Meillä Kempele-Seuran johtokunnassa turpasmökin peruskorjausasia oli pitkään agendamme kärkihanke, heti Cajanus-kirjan jälkeen. Asiasta yleensäkin puhuttiin paljon, että millä tavalla tuo häpeäpilkku saataisiin asialliseen kuntoon.

Sitten yhdessä vuoden 2015 alussa olleessa kokouksessa asetimme itsellemme tavoitteeksi sen, että mökki tulee peruskorjata. Kempele-Seuran hartiat yksin tehdä peruskorjausta tuntui liian isolta haasteelta. Johtokunta teki päätöksen että kartoitamme polun mitä myöden pyrimme asetettuun tavoitteeseen. Lähdimme ripeästi asiassa liikkeelle ja selvitimme polun keskeisimmät rastit seuraavasti:

1. HANKKEEN RAHOITUS: Kempeleen kunta
2. RAKENNUSTEKNIIKKA JA RAKENNUSMATERIAALI: Henkilöhaastattelut
3. TALKOOT: Useat yhteisöt, urheiluseurat, kyläyhdistykset

1. Hankkeen rahoitus

Palaveri 23.2.2015 klo 13:00 – 13:40
Läsnä: Kiinteistöpäällikkö Pekka Syrjäpalo Kempeleen kunta, Reino Laitinen Kempele-Seura ry, Timo Still Kempele-Seura ry.

Kempeleen kunnan viranhaltijat ilmaisivat myönteisen kannan Kempele-Seuran ehdotukseen, siitä että ryhdymme yhteistyössä viemään hanketta eteenpäin.Ryhdyimme Kempele- Seuran toimesta kartoittamaan ja kartoittamaan polkua hankkeen toteuttamiseen tarvittavaa käytännön rakentamiseen ja materiaaleihin liittyvää perinnetietoa.

2. Rakennustekniikka ja rakennusmateriaali

Kalle Siltavirta: Kempeleen turpasmökit
Jaakko Penttilä 14.4.2015: Turpasmökin tarina
Markku Tölli 27.4.2015: Turpasmökin rakentamisessa mukana vuonna 1981
Lauri Tikkanen 12.6.2015: Omakohtaisia kokemuksia turpasrakentamisesta

Kesän 2016 aikana kartoitettiin sopivaa aluetta, jossa olisi soveliasta turpasmateriaalia.
Teimme koekaivauksia mm. Niittyrannan alueella, sitten saamamme vihjeen perusteella otimme näytteitä Ketolanperän ja Ylikylän välimaastossa olevalta Kempeleen kunnan nykyisin omistamalta tilalta nämä näytteet osoittautuivat kaikista sopivimmiksi. Hyväksytimme ne Pohjois-Pohjanmaan museon asiantuntijalla.

Kempele-Seuran johtokunta teki päätöksen 26.8.15 siitä, että se ottaa vetovastuun turpasmökin peruskorjauksesta.

3. Talkoot

Mökin tukirakenteet ovat näkyvissä rakentamisen alkuvaiheessa
Turpasmökin tukirakenteet

Turpasmökin peruskorjauksen aloituskokous 14.9.2015

Osallistujat: Eero Holma, Jouko Etelä, Matti Niskanen, Reino Laitinen, Lauri Pelkonen, Timo Still sekä museonhoitaja Jaana Koski.

Kokouksessa päätettiin työvaiheet syksylle 2015 seuraavasti:
1. Poistetaan kaikki vanha turpasmateriaali
2. Poistetaan lahonneet ja pilaantuneet rakenteet
3. Uusitaan kantavat rakenteet ja tehtiin rakenteiden oikaisu- ja tuentatyöt
4. Selvitetään vesikaton ja savupiipun kunto
5. Vaihdetaan rakennuksen ulkopuolelle tulevien turpasseinien alle rakennekerrokset; eristyshiekka ja murske 0- 32 mm sekä suoritetaan niiden tiivistys.

Kempeleen kunta oli luvannut toimittaa peruskorjaukseen tarvittavat rakennusmateriaalit ja maa- ja kiviainekset ja tarvittavat kuljetuspalvelukset. Työvaiheet oli määrä toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan museon ohjeistusten mukaisesti. (Muistio 26.8.2015). Kokoukseen osallistuneet olivat yksimielisiä siitä, että hanke on Kempeleelle kulttuurihistoriallisesti tärkeä ja olivat sitoutuneita hankkeen toteutukselle.

Syyskesän 2015 aikana pidettiin yhdeksät talkoot, joissa oli mukana keskimäärin 5-6 miestä/kerta. Työtunteja kertyi syksyn aikana noin 200 miestuntia. Syksyn viimeiset talkoot pidettiin 8.10. (sidospuiden hankinta).

Yhteistyöpalaveri Kempeleen kunta / Kempele Seura ry. 15.3.2016
Palaverissa kävimme tilannekatsauksen siitä miten turpasmökin peruskorjausprojekti on syksyn 2015 aikana edennyt sekä esitimme toimintamallin miten projekti etenee tulevan kevään ja kesän 2016 aikana.

Talkoita pidettiin kevään ja alkukesän 2016 aikana 26 kertaa, joissa on mukana ollut 6 -7 miestä/ kerta, yhteensä noin 460 tuntia. Kevään ensimmäiset talkoot olivat 20.4. ja viimeiset 11.7.2016.

Mökkiin rakennetaan pärekattoa
Turpasmökin pärekattoa ladotaan

1. Vesikatto uusittiin ja katettiin päreillä
2. Korjattiin savupiipun läpivienti ja irronneiden tiilien tilalle muurattiin uudet käytetyt tiilen
3. Varmistettiin alapohjan ilmankierto
4. Ikkunat korjattiin, kitattiin ja maalattiin

Mökin seinustalle ladotaan turppaita
Turppaiden ladontaa mökin seinustalle.

5. Turpasmateriaalin maasta irrottaminen ja kuljetus museoalueelle sekä turppaiden paikoilleen asentaminen ja viimeistely
6. Ulko-oven korjaus

Tapetpintia valmistellaan ulkona peräkärryn päällä
Turpasmökin tapetointia valmistellaan.

7. Sisäpuoliset työt
* uunin pinnan kunnostus
* seinien tapetointi, vanhoilla sanomalehdillä
* huoneen kalustaminen

8. Projektin tarkastus ja luovutus

Lopuksi

Voimme tyytyväisenä todeta että onnistuimme tavoitteen saavuttamisessa, valitsemamme polku osoittautui oikeaan osuneeksi.

Kempele-Seura ry. kiittää kaikkia niitä yksityishenkilöitä sekä yhteisöjä, jotka ovat osallistuneet tähän mielenkiintoiseen ja haastavaan hankkeeseemme. Yhdessä tekemällä olemme olleet merkittävällä tavalla säilyttämässä Kempeleessä ollutta turpasrakennusperinnettä.

Talkoolaiset:
Eero Holma, Jouko Alaräihä, Jouko Etelä, Kalevi Kerttula, Kalevi Loukkola, Lauri Pelkonen, Matti Ilvesviita, Matti Kerttula, Matti Niskanen, Pentti Näpänkangas, Pentti Pylvänäinen, Reino Laitinen, Timo Paakki, Timo Still, Valto Salonperä, Heikki Suni ja Kyösti Vainikainen

Erityiskiitokset:
* Museon hoitajat Jaana Koski, Maria Julku ja Minna Lehtomaa
* Kempeleen kunta, viranhaltijat: Pekka Syrjäpalo, Osmo Sarajärvi, Anne Toppari ja Paula Taskila
* Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennustutkija/arkkitehti Anita Yli-Suutala
* Naapurissa sijaitsevien palvelutalojen asukkaat/henkilökunta

Kalle Siltavirralle terveiset tuonne ylös.

Kempele 16.7.2016
Timo Still, projektivastaava

(Selostus esitettiin yleisölle Kempeleen Luutapäivänä mainitulla päivämäärällä)